Αύξηση τροχαίων ατυχημάτων στον νομό Θεσσαλονίκης

Αύξηση τροχαίων ατυχημάτων στον νομό Θεσσαλονίκης

Αρ. Πρωτ. 4717/03.11.2004

Προς:
- κο Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
- κο Υπουργό Δημόσιας Τάξης

Δραματική αύξηση παρουσιάζουν τα τροχαία ατυχήματα στον νομό Θεσσαλονίκης τα τελευταία χρόνια. Ενώ σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα τα τροχαία ατυχήματα μειώνονται και ιδιαίτερα στην Κεντρική Μακεδονία σημειώνεται σημαντική μείωση που χαρακτηριστικά αναφέρω στον νομό Κιλκίς αγγίζει το 73%, στον νομό Θεσσαλονίκης υπάρχει αυξητική τάση και μάλιστα της τάξης του 72% σε ατυχήματα με σωματικές βλάβες.


Το 2001 ο μέσος όρος των ατυχημάτων ανά μήνα στον νομό Θεσσαλονίκης ήταν 91, το 2002 ανέβηκε σε 102 τροχαία ατυχήματα, το 2003 144 ατυχήματα και το 2004 με τα έως τώρα στοιχεία ο μέσος μηνιαίος όρος ατυχημάτων θα ανέβει στα 157.
Οι βασικές αιτίες του προβλήματος θεωρούνται η ελλιπής αστυνόμευση εξαιτίας της δέσμευσης των αστυνομικών οργάνων σε άλλες δραστηριότητες, καθώς και η καθυστέρηση αποπεράτωσης έργων οδοποιίας τόσο στο εθνικό, όσο και στο επαρχιακό δίκτυο του νομού.


Μετά από τα παραπάνω, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:
- Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
- Δημόσιας Τάξης


- Πως προτίθενται να αντιμετωπίσουν το μείζον αυτό πρόβλημα έτσι ώστε να μειωθούν τα τροχαία ατυχήματα και στον νομό Θεσσαλονίκης, όπως καλώς έχει επιτευχθεί σε άλλους νομούς;

Απαντήσεις Υπουργείων